PROGRAMUL DE STUDIU 0414.1 Marketing şi logistică

 

Obiectivele programului de studiu Marketing şi logistică presupun formarea specialiştilor cu înaltă calificare, capabili să analizeze şi să gândească în mod critic aspectele din domeniul marketingului şi logisticii, să soluţioneze pertinent problemele şi să ia decizii specifice acestei cariere. Concepția formării specialistului în domeniul Marketing şi logistică derivă din activităţile de marketing ale firmei: organizarea şi dezvoltarea departamentului de marketing; cercetarea de marketing; elaborarea politicilor de marketing; aplicarea tehnicilor de promovare; planificarea şi realizarea operaţiunilor logistice.

 

În cadrul programului de studiu Marketing şi logistică se pregătesc specialişti pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de marketing în cadrul unităţilor economice. La nivel de întreprindere marketerul este cel care asigură buna desfăşurare a următoarelor activităţi: studiul pieţei, identificarea noilor pieţe de desfacere, investigarea comportamentului consumatorilor, implicarea în procesul de achiziţionare a resurselor, dezvoltarea produselor şi serviciilor noi, coordonarea activităţilor de promovare a produselor şi serviciilor, elaborarea strategiilor de creştere a vânzărilor, elaborarea şi implementarea strategiilor de marketing, etc. Marketerul se caracterizează prin creativitate, originalitate, autenticitate, responsabilitate şi este capabil să adopte decizii raţionale, să organizeze activităţile de marketing, să cerceteze piaţa şi nevoile consumatorilor, să promoveze cu succes produsele şi serviciile pe piaţă.

 

Posibilitățile de angajare al absolvenţilor programului de studiu Marketing şi logistică sunt multiple, indiferent de domeniul de activitatea al firmei. Domeniul de formare profesională Marketing şi logistică permite deschiderea unor perspective de lucru în diferite ramuri ale economiei naţionale: industrie, servicii, comerţ, sistem bancar, agricultură etc. Specialiştii în domeniul Marketing şi logistică sunt solicitaţi pe piaţa muncii şi pot activa în calitate de marketer, economist, specialist vânzări, agent de achiziţii, marchandiser, agent comercial, specialist în logistică, specialist în comunicare.

 

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs

Matematica economică

Teorie economică

Limba franceză I

Limba engleză I

Etica şi cultura profesională

Educaţia fizică

Tehnologii informaţionale de comunicare

Monedă şi credit

Bazele antreprenoriatului

 

Managementul general

Microeconomie

Statistica generală şi economică

Bazele marketingului

Bazele contabilităţii

Limba franceză II

Limba engleză II

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs

 

Dreptul şi asigurarea afacerilor

Filosofia

Macroeconomie

Bazele logisticii

Merceologie

Cercetări de marketing

Managementul resurselor umane

Teoria comportării consumatorului

Marketingul serviciilor

Integrare economică şi economie europeană

Logistica producţiei

Comerţ internaţional

Marketing industrial

MARKETING INOVAŢIONAL

Anul III
Unități de curs Unități de curs

Marketing internaţional

Marketing direct şi tehnici promoţionale

Logistica aprovizionărilor

Managementul calităţii

 

Logistica distribuţiei

Diagnoza activităţii economico-financiare

Securitatea vitalităţii

Merchandising