Decanat

Prenume, Nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail Telefon
Rafael Ciloci Decanul facultății 022 77 45 22
Stela Cucoș Prodecan stela.cucos@emc.utm.md 022 56 76 40
Tamara Lepșii Specialist documente studii 022 77 45 14

Departamentul Teorie Economică și Marketing

Prenumele, numele Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Veaceslav Bârdan  șef departament, conf. univ., dr. veaceslav.bardan@tem.utm.md
Andrei Cojuhari prof. univ., dr. hab. andrei.cojuhari@tem.utm.md
Valeriu Hohlov conf. univ., dr. valeriu.hohlov@tem.utm.md
Alexandru Bogdănaş conf. univ., dr. alexandru.bogdanas@tem.utm.md
Valentina Childescu conf. univ., dr. valentina.childescu@fieb.utm.md
Andrei Gangan conf. univ., dr. andrei.gangan@tem.utm.md
Tatiana Grunzu conf. univ., dr. tatiana.grunzu@tem.utm.md
Tatiana Munteanu conf. univ., dr. tatiana.munteanu@tem.utm.md
Lilia Chiriac conf. univ., dr. lilia.chiriac@tem.utm.md
Vitalie Cazacu conf. univ., dr. vitalie.cazacu@tem.utm.md
Valeriu Capsîzu conf. univ., dr. valeriu.capsizu@tem.utm.md
Veronica Bulat conf. univ., dr. veronica.bulat@tem.utm.md
Tatiana Stucalova lect. sup. univ. tatiana.stucalova@tem.utm.md
Elena Carp lect. sup. univ. elena.carp@tem.utm.md
Virgiliu Margineanu lect. univ. virgiliu.margineanu@tem.utm.md
Stela Crijanovschi lect. univ. stela.crijanovschi@tem.utm.md
Mariana Goian lect. univ. mariana.goian@tem.utm.md
Svetlana Bogdanova lect. univ. svetlana.bogdanova@tem.utm.md
Alexandru Surunceanu lect. univ.

Departamentul Economie și Management

Nr. Numele, prenumele Funcţia Titlul ştiinţifico-didactic E-mail
1. Bugaian Larisa prof. univ., cumul Dr. hab. în economie larisa.bugaian@adm.utm.md
2. Gheorghiţa Maria prof. univ., de bază şi cumul Dr. în economie maria.gheorghita@emin.utm.md
3. Manole Tatiana prof. univ., de bază şi cumul Dr. hab. în economie tatiana.manole@emc.utm.md
4. Ciloci Rafael decan FIEB, conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie rafael.ciloci@emin.utm.md
5. Ţurcan Rina şef departament, conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie rina.turcan@emin.utm.md
6. Crucerescu Cornelia conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie cornelia.crucerescu@emin.utm.md
7. Gumeniuc Ina conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie ina.gumeniuc@emin.utm.md
8. Luca Nicolae conf. univ., de bază Dr. în economie nicolae.luca@emin.utm.md
9. Mamaliga Vasile conf. univ.; de bază şi cumul Dr. în economie vasile.mamaliga@fieb.utm.md
10. Manole Tatiana prof. univ., de bază Dr. habilitat în economie tatiana.manole@emc.utm.md
11. Novicov Ludmila conf. univ., de bază Dr. în economie ludmila.novicov@emc.utm.md
12. Polcanova Alina conf. univ., de bază Dr. în economie alina.polcanova@emc.utm.md
13. Stratila Alina conf. univ., de bază Dr. în economie alina.stratila@emc.utm.md
14. Sverdlic Valentin conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie valentin.sverdlic@emin.utm.md
15. Ţurcan Iuliu conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie iuliu.turcan@emin.utm.md
16. Ţurcanu Nicolae conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie nicolae.turcanu@emc.utm.md
17. Oberşt Ala conf. univ., de bază Dr. în economie ala.oberst@emin.utm.md
18. Timotin Ludmila conf. univ., de bază şi cumul Dr. în economie ludmila.timotin@emc.utm.md
19. Cucoș Stela lector superior, bază şi cumul magistru în economie, doctorand stela.cucos@emc.utm.md
20. Surdu Lidia lector superior; de bază și cumul lidia.surdu@emc.utm.md
21. Botnaru Marcela lector univ., de bază marcela.botnaru@emin.utm.md
22. Scobiola Natalia lector univ., de bază natalia.scobiola@emc.utm.md
23. Ciumac Maria lector univ.; de bază magistru în contabilitate, doctorand maria.ciumac@emc.utm.md
24. Albu Ion conf. univ., cumul Dr. în economie ion.albu@fcgc.utm.md
25. Bârdan Veaceslav conf. univ., cumul Dr. în economie veaceslav.bardan@tem.utm.md
26. Bostan Ina conf. univ., cumul Dr. în drept ina.bostan@dp.utm.md
27. Childescu Valentina conf. univ., cumul Dr. în economie valentina.childescu@tem.utm.md
28. Chiriac Lilia conf. univ., cumul Dr. în economie lilia.chiriac@tem.utm.md
29. Fedorenco Valentina conf. univ., cumul Dr.în tehnică valentina.fedorenco@imi.utm.md
30. Sclifos Aliona conf. univ.; cumul Dr. în tehnică aliona.sclifos@enl.utm.md
31. Ştefîrţă Natalia conf. univ., cumul Dr. în economie natalia.stefirta@bnm.md
32. Tărîţă Vasile conf. univ.; cumul Dr. în tehnică vasile.tarita@tcm.utm.md
33. Timco Carolina conf. univ.; cumul Dr. în economie carolina.timco@ziphouse.utm.md
34. Vascan Grigore conf. univ., cumul Dr. în tehnică grigore.vascan@emc.utm.md
35. Vîrcolici Margareta conf. univ., cumul Dr. în economie margareta.vircolici@tran.utm.md
36. Bogdanova Svetlana lector univ.; cumul Dr. în economie svetlana.bogdanova@tem.utm.md
37. Cuslii Eugeniu lector univ., cumul magistru în economie eugeniu.cuslii@emin.utm.md
38. Strat Tatiana lector univ., de bază şi cumul tatiana.strat@emc.utm.md
39. Braghiş Maria lector univ., cumul maria.braghis@pmai.utm.md