Activitatea de cercetare are scopul de a dezvolta programul de studii, de a genera idei noi și de a inova domeniul. 

Cercetările sunt focusate pe:

  • Rolul managementului calității în creșterea competitivității întreprinderii
  • Rolul marketingului în activitatea antreprenorială
  • Exportul și impactul său asupra dezvoltării durabile a întreprinderilor
  • Domeniul construcțiilor – perspectivele de dezvoltare
  • Impactul comunicării integrate de marketing asupra performanţelor IMM
  • Strategiile și tacticile în dezvoltarea unei afaceri
  • Perfecționarea și sporirea competitivității personalului întreprinderii

Lista manifestărilor științifice în cadrul FIEB, a.u. 2020-2021

Abstractele articolelor prezentate în cadrul Conferinței Internaționale „COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT” din data 20.11.2020