Licenţă

Studiile la facultatea Inginerie Economică și Business, ciclul I Licență au o durată de 3 ani cu frecvenţă şi 4 ani fără frecvenţă. Fiecare specialitate îţi oferă perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi aplică la una dintre ele:

 

Business și administrare cu specializarea în industrie sau construcții

Obţii o bază solidă de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a activa cu succes în funcţii manageriale. Programul de studii asigură pregătirea teoretică și practică pentru funcţii specifice administrării. Absolvenţii conduc  organizații şi subdiviziuni ale acestora, inițiază și gestionează afaceri proprii.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Aria de angajare este destul de variată, activând în postul de contabil al organizațiilor și alte funcții administrative atât la întreprinderi comerciale, de producere, cât și la cele de prestare a serviciilor. Veți gestiona și afaceri proprii. Absolvenții acestei specialități sunt potențialii antreprenori, care vor crea locuri noi de muncă și noi perspective pentru progresul socio-economic.


Marketing și logistică

Înveţi organizarea și dezvoltarea departamentului de marketing, cercetarea de marketing, elaborarea politicilor de marketing, aplicarea tehnicilor de promovare, planificarea și realizarea operațiunilor logistice.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Posibilitățile de angajare al absolvenților domeniului Marketing și logistică sunt multiple, indiferent de domeniul de activitate a firmei. Domeniul de formare profesională Marketing și logistică permite deschiderea unor perspective de lucru în diferite ramuri ale economiei naționale: industrie, servicii, comerț, sistem bancar, agricultură etc.

Domeniul de formare profesională Marketing și logistică este solicitat pe piața muncii, pregătind specialiști ce pot activa în calitate de marketer, economist, specialist marketing și vânzări, agent de achiziții, marchandiser, responsabil logistic, agent comercial, specialist în logistică, specialist în comunicare.


Contabilitate

Înveți bazele contabilității și marketingului, microeconomie, matematica economică, tehnologii informaționale de comunicare, infografică şi multe alte subiecte etc.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Aria de angajare este destul de variată, activând în calitate de contabil al organizațiilor, dar şi în alte funcții administrative atât la întreprinderi comerciale, de producere, cât și la cele de prestare a serviciilor. Absolvenţii iniţiază proiecte de succes şi gestionează și afaceri proprii.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I