Economie şi management

RINA ŢURCAN

Șef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-78-59
E-mail: rina.turcan@emin.utm.md

Departamentul asigură pregătirea studenţilor la specialitatea „Business şi Administrare”. Programul de studii are la bază dezvoltarea abilităților de afaceri și combină cursurile de management cu domenii precum contabilitate, resurse umane și marketing.

Istoricul departamentului

Departamentul Economie și Management a fost format la 01 ianuarie 2018 prin Hotărârea Senatului UTM, având la bază comasarea a două catedre cu experiență deosebită în domeniul economiei și a managementului cu specificul industrial și cel al construcțiilor:

  • Catedra de Economie şi Management în Industrie (EMI) – fondată în anul 1967, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dna Revolda FEDOTOV, Dr. hab. prof. univ. (1964-1971), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Ivan ZAIAȚ (1971-1974), Ilie BLAJ (1974-2006), Valentin SVERDLIC (2006-2008), Vasile MAMALIGA (2008-2013), Rafael CILOCI (2013-2018).
  • Catedra de Economie şi Management în Construcții (EMC) – fondată în anul 1969, în cadrul Facultății de Economie a Institutului Politehnic „S. Lazo”, primul șef de catedră fiind Dl Leonid Gamov, hab. prof. univ. (1969-1975), activitatea de conducere a catedrei fiind continuată de către Svetlana MASIUC (1975-1977), Leonid DANILCENCO (1977-1993), Nicolae ȚURCANU (1993-2004), Grigore VASCAN (2004-2013), Nicolae ȚURCANU (2016-2018).

Oportunităţi

  • Programe de studiere a limbilor străine
  • Stagii de practică peste hotare
  • Săli de calculatoare 

Cu cine colaborăm?

Colectivul Departamentului ECONOMIE ȘI MANAGEMENT participă activ în diverse programe naționale și internaționale în calitate de membri, experți și conducători de proiecte.

Departamentul ECONOMIE ȘI MANAGEMENT prin susținerea acordată de Serviciul Formare Continuă și Parteneriate a UTM menține și dezvoltă relaţiile de parteneriat cu mediul de afaceri, în special cu întreprinderile industriale și în domeniul construcțiilor.

Activitatea de cercetare științifică

Colectivul Departamentului Economie și Management desfășoară intens activitatea de cercetare științifică. Actualmente principalele direcții de cercetare ale Departamentului includ:

  • Direcțiile creșterii competitivității în industrie și construcții în contextul dezvoltării durabile;
  • Dezvoltarea antreprenoriatului.

Membrii catedrei participă activ la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din SUA, Germania, Franţa, Letonia, Romania, Ucraina, Rusia ş.a. În cadrul Departamentului un accent deosebit este pus pe implicarea studenților în activitățile de cercetare științifică.