Teorie economică şi marketing

 

VEACESLAV BÂRDAN

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 56-76-74
E-mail: veaceslav.bardan@tem.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 41, blocul de studii nr. 10

 

Scopul departamentului este de a pregăti specialiști competitivi pe piața forței de muncă, capabili să analizeze şi să gândească în mod critic aspectele din domeniul marketingului şi logisticii, să soluţioneze eficient problemele şi să dezvolte soluții creative. Studenţii explorează piața produselor industriale şi dezvoltă abilități practice care îi ajută să realizeze proiecte eficiente de marketing atât în interiorul țării, cât și peste hotare.

Istoricul departamentului

Departamentul  a fost înfiinţat în anul 1964 sub denumirea de Catedra „Economie Politică”, din 1993 poartă numele de Catedra „Teorie economică şi marketing” (CTEM).

În perioada 1964-1968 departamentul a fost condus de acad. Nicolae FROLOV, iar în 1968-2005 –  de prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI. În 2005-2012 în fruntea departamentului s-a aflat conf. univ., dr. Andrei GANGAN. Din februarie 2012 departamentul este condus de conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN.

Oportunităţi

  • Seminare lunare: „Integrarea economică europeană – prioritate națională a Republicii Moldova și principalul vector de dezvoltare” şi „Particularitățile marketingului contemporan”.
  • materiale necesare pentru studiu
  • Perspective de lucru în diferite ramuri ale economiei naţionale

Cu cine colaborăm?

Departamentul TEM colaborează cu catedrele de profil din: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (București, România), Universitatea „Piri Reis” (Istanbul, Turcia), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (Constanța, România), Academia Națională Maritimă din Odessa (Ucraina), Academia Națională de Economie Municipală (Harkov, Ucraina), Universitatea Tehnologică din Tallinn (Tallinn, Estonia) şi cu alte instituţii de profil în privinţa schimbului de cadre, programe analitice şi literatură didactico-ştiinţifică, precum și pentru participarea în comun la proiecte internaționale de cercetare.

Pentru buna pregătire practică a studenților departamentul colaborează cu diferite instituții, întreprinderi și alte entități atât publice, cât și private (Ex: European Business Association, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, diferite reţele de magazine ş. a.)

Activitatea de cercetare științifică

Direcţia principală de cercetare a departamentului este „Analiza mersului reformei economice în Republica Moldova”. În cadrul catedrei funcţionează seminarul ştiinţific cu aceeaşi denumire. În ultimii ani în cadrul departamentului au fost elaborate şi susţinute: 4 teze de doctor habilitat în economie şi 21 teze de doctor în economie. La departament funcţionează doctoratul la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice.