PROGRAMUL DE STUDIU 0411.1 Contabilitate

 

Programul Contabilitate are drept obiectiv formarea specialiștilor calificați în domeniul contabilității, auditului, fiscalității și analizei economico-financiare. Programul este conceput din perspectiva de a oferi viitorilor specialiști un avantaj competitiv pe piața munсii și abilități din activitatea reală pentru o varietate de roluri contabile.

 

Specialitatea Contabilitate este una din cele, care – indiferent de progresul tehnico-științific – rămâne necesară pentru o activitate prosperă a oricărei organizații. Contabilitatea presupune activități diverse și extrem de importante pentru funcționarea corectă și eficientă a companiei, iar informațiile rezultate din acestea îl vor ajuta pe manager să ia deciziile potrivite pentru a asigura dezvoltarea durabilă a firmei.

 

Absolvirea programului Contabilitate oferă numeroase oportunități pentru construirea unei cariere și un spectru larg de posibilități de angajare în cadrul funcțiunii financiar-contabile a organizațiilor din diferite sectoare economice. Absolvenții programului pot activa atât în cadrul întreprinderilor private, cât și în cadrul autorităților publice, în calitate de: contabil, contabil-șef, director financiar, auditor, consultant în domeniul financiar-contabil, inspector fiscal.

 

Anul I
Unități de curs Unități de curs

Educaţie fizică

Bazele marketingului

Bazele contabilităţii

Bazele antreprenoriatului şi management general

Etica şi cultura profesională

Limba engleză

Microeconomie

Monedă şi credit

Statistica generală şi economică

Tehnologii informaţionale de comunicare şi infografică

Matematica economică

Teorie economică

Anul II
Unități de curs Unități de curs

Contabilitate financiară I

Contabilitate financiară II

Dreptul şi asigurarea afacerilor

Marketing industrial

Tehnologii moderne în industrie

Finanţele întreprinderii

Macroeconomie

Managementul resurselor umane

Tehnologii moderne în construcţii

 

Anul III
Unități de curs Unități de curs

Audit intern şi control financiar

Contabilitatea bancară

Control de gestiune

Diagnostica activităţii economice şi management financiar

Practica de documentare pentru teza de licenţă şi proiectarea de licenţă

Gestiunea finanţelor publice şi contabilitatea instituţiilor publice

Metode şi tehnici fiscale

Preţuri şi tarife

Relaţii valutar financiare

Securitatea vitalităţii

Sistem financiar bancar

Sisteme de impozitare şi contabilitatea impozitelor