Programe de studii MASTER

 

PROGRAMUL DE STUDIU Administrarea afacerilor (90 de credite ECTS)

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Managementul proiectelor

Dreptul economic

Sisteme de management al calitatii

Statistica afacerilor

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene I

11. Contabilitate manageriala

Psihologia organizational manageriala

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene II

Metodologia cercetarii

Normarea si salarizarea muncii

Managementul marketingului

Managementul aprovizionării şi desfacerii

Management financiar

 

PROGRAMUL DE STUDIU Administrarea afacerilor (120 de credite ECTS)

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Managementul proiectelor

Dreptul economic

Sisteme de management al calitatii

Statistica afacerilor

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene I

Contabilitate manageriala

Psihologia organizational manageriala

Managementul marketingului

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene II

Metodologia cercetarii

Normarea si salarizarea muncii

Managementul aprovizionării şi desfacerii

Management financiar

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Tehnologii informaţionale în afaceri

Evaluarea afacerilor

Managementul riscurilor

Negocierea afacerilor

Managementul schimbarilor

Cercetari experimentale in administrarea afacerilor

PROGRAMUL DE STUDIU Economia afacerilor imobiliare (120 de credite ECTS)

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Managementul proiectelor

Dreptul economic

Sisteme de management al calitatii

Statistica afacerilor

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene I

Analiza pietii imobiliare

Psihologia organizational manageriala

Managementul marketingului

Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrarii europene II — копия

Metodologia cercetarii

Normarea si salarizarea muncii

Managementul aprovizionării şi desfacerii

Management financiar

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Tehnologii informaţionale în afaceri

Evaluarea afacerilor

Managementul riscurilor

Negocierea afacerilor

Managementul schimbarilor

Economie si management urban