FIEB-UTM: SEMINAR MGSTRDID-2

Conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU a ținut un seminar online în cadrul cursului „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” (MgStrDID-2), acesta fiind integrat în programele de master la FIEB și reprezentând activitatea de bază a proiectului Erasmus+, acțiunea Jean Monnet Module – EU4SID. La seminar au asistat experții Ionela TITIREZ, coordonator național al Proiectului EU4Digital, și Isae SPÎNU, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM, dar și reprezentanți ai Comisiei de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), antrenați în aceste zile în procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditării a trei programe de studii superioare de master la Facultatea Inginerie Economică și Business.

Urmând viziunea și perspectivele pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 prezentate la începutul lunii martie 2021 de Uniunea Europeană, seminarul a abordat mai multe aspecte ale transformării digitale ale UE, menite să acționeze în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic, până în 2050. (Detalii link)