TREI PROGRAME DE MASTER DE LA FIEB-UTM, SUPUSE EVALUĂRII EXTERNE DE CĂTRE ANACEC

Comisia de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a demarat, ieri, procesul de evaluare externă la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în scopul evaluării externe a calității pentru acreditarea programelor de studii superioare de master din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business: Administrarea afacerilor (90 cr.), Administrarea afacerilor (120 cr.), Economia afacerilor imobiliare (120 cr.). 

Procesul de evaluare externă la UTM a demarat cu o ședință online, la care au participat coordonatorul din partea ANACEC Mihaela BALMUȘ-ANDONE și membrii Comisiei de evaluare externă a ANACEC: Lilia COVAȘ (președinte), Petru TOMIȚĂ,  Adriana BUZDUGAN, Lilian BEJAN, Ana-Maria CELAN, Răzvan Liviu NISTOR, precum și reprezentanții echipei manageriale a UTM – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM; conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector studii; prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector probleme financiare și relații internaționale; conf. univ., dr. Stela BALAN, șef Direcție Management Academic și Asigurarea Calității (DMAAC); conf. univ., dr. Irina TUTUNARU – șef secție Asigurarea Calității, DMAAC.

Programul de lucru a continuat cu o serie de interviuri atât cu reprezentanții echipei manageriale a instituției, cât și cu coordonatorii celor trei programe de studii superioare de master supuse evaluării: conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul Facultății Inginerie Economică și Business, UTM; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Iuliu ȚURCAN, președintele Comisiei de Management al Calității, FIEB; Marcela BOTNARU, responsabil Master FIEB.

După care au urmat interviuri cu cadrele didactice care asigură procesul de studii la programele de studii superioare de master vizate: prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA, conf. univ., dr. Nicolae ȚURCANU, conf. univ., dr. Ina BOSTAN, conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN, conf. univ., dr. Ina GUMENIUC, conf. univ., dr. Vasile MAMALIGA, conf. univ., dr. Alina STRATILA, conf. univ., dr. Nicolae LUCA, precum și cu absolvenții, dar și studenții programelor de studii superioare de master respective reprezentând grupele academice AA-201, AA-192, AA-202, EAI-193 – în total: 14 absolvenți și 19 studenți. (Detalii link)