FIEB-FTA: MASĂ ROTUNDĂ ÎN PROBLEMA FRAUDEI ALIMENTARE

În data de 25 martie 2021, facultățile Inginerie Economică și Business (FIEB) și Tehnologia Alimentelor (FTA), UTM au organizat o masa rotundă dedicată problemei fraudei alimentare.

Drept temei a servit necesitatea creării unui ecosistem ce ar include stakeholderi din diverse domenii – întreprinderi, agenții guvernamentale, instituții de învățământ pentru a iniția discuții, colaborări, parteneriate și a identifica soluții eficiente pentru a elimina infracțiunea alimentară în societate.

În calitate de speakeri s-au afirmat:

  • cadre didactice UTM: conf. univ., dr. Ala OBERȘT, Departamentul Economie și Management, și conf. univ., dr. Artur MACARI, șef Departament Tehnologia Produselor Alimentare;
  • reprezentantul operatorului din lanțul alimentar: Andrei IOVU, manager calitate, compania LACTALIS ALBA SRL;
  • reprezentanți ai autorităților de stat: Emilia GNATIUC, evaluator-șef extern, Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), și Ana LAUR, inspector principal, Direcția Siguranța și Calitatea Produselor Alimentelor de origine nonanimală, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). (Detalii link)