FIEB: MASA ROTUNDĂ MARKETINGUL DIGITAL ÎN ERA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE

Pe 15 aprilie 2021, Facultatea Inginerie Economică și Business a organizat masa rotundă cu genericul „Marketingul digital în era tehnologiilor informaționale”, la care au fost invitați practicieni din domeniul marketingului.

Studenții și profesorii departamentelor Teorie economică și marketing (TEM) și Economie și management (EM) au avut astfel parte de experiența deosibită a unui dialog interesant și instructiv cu profesioniști din mediul de afaceri.

Audiența a fost salutată de către conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decanul Facultății Inginerie Economică și Business; conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN, șef Departament Teorie Economică și Marketing. Evenimentul a fost moderat de conf. univ., dr. Lilia CHIRIAC, șef program  Marketing şi logistică. (Detalii link)