FIEB: EXPERIENȚA OXFORD PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE DIGITALE

În cadrul orelor de seminar, studenții Facultății Inginerie Economică și Business au avut oportunitatea de a savura o inedită prezentare despre antreprenoriatul digital de către Andrei STAN, expert în audit internațional, absolvent MBA Oxford.

Pandemia a prejudiciat drastic procesul educațional, făcând imposibilă interacțiunea directă profesor-student, posibilitatea obținerii unui feedback rapid, crearea unei ambianțe deschise, proactive. O soluție eficientă o prezintă organizarea prelegerilor în format online, ceea ce permite invitarea unor specialiști cu vastă experiență atât din țară, cât și de peste hotare, un fapt de altfel mai dificil în alte condiții.

Este și cazul dlui Andrei STAN, expert, reprezentant oficial al companiei MOORE Assurance & Advisory (Marea Britanie) pentru R. Moldova și România, cu o experiență de 15 ani în domeniul auditului internațional, studii MBA Oxford, actualmente doctorand, având ca temă de cercetare „Antreprenoriatul Digital”. (Detalii link)