FIEB PREMIATĂ DE GLOBE CU CERTIFICATUL DE EXCELENȚĂ ÎN CERCETAREA INTERCULTURALĂ

În semn de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile în calitate de co-investigator de țară, Fundația GLOBE pentru Cercetare și Educație (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research) a acordat „Certificatul de excelență în cercetarea interculturală” echipei Facultății Inginerie Economică și Business – conf. univ., dr. Rafael CILOCI, decan (coordonator),  conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament EM, și conf. univ. Iuliu ȚURCAN.

Obiectivul major al acestei cercetări rezidă în înțelegerea driverilor de schimbare a culturii, leadershipului, dezvoltarea încrederii la nivel mondial.

– Cercetările actuale nu pot fi concepute fără o abordare interdisciplinară,  fără o colaborare internațională cu parteneri din diverse domenii, inclusiv din străinătate. Aceasta aduce o plus valoare incontestabilă rezultatelor obținute. Facultatea Inginerie Economică și Business îsi propune ca scop dezvoltarea unor asemenea parteneriate  cu organizații de notorietate mondială, inclusiv cu Fundația GLOBE, cu care anterior a semnat un Acord de colaborare, a specificat decanul FIE, conf. univ., dr. Rafael CILOCI. (Detalii link)