ȘCOALA DE VARĂ EU4SID, ZIUA A 5-A

Pe 17 iunie, Școala de vară EU4SID și-a încheiat activitatea, organizatorii exprimându-și satisfacția că au contribuit pe această cale la formarea competențelor tinerei generații pentru a identifica soluții pentru o creștere durabilă, inteligentă și favorabilă incluziunii. 

Tematica integrării europene și a dezvoltării industriale durabile, discutată pe parcursul a 5 zile a Școlii de vară EU4SID, a captivat interesul studenților de la 7 facultăți ale UTM (FIEB, FCGC, FEIE, FET, FTA, FCIM, FTP).

În cea de-a 5-a zi, pe 17 iunie 2022, participanții la eveniment au avut prilejul să o cunoască pe reprezentanta AO „EcoContact”, Irina PUNGA, invitată a Școlii de vară EU4SID, care a adus mai multă lumină asupra mecanismului de protecție a mediului prin procedura de evaluare de mediu. În Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este prevăzută acțiunea de îmbunătățire a legislației privind protecția mediului. Unul din procesele de evaluare de mediu este Evaluarea impactului de mediu (EIM), elaborată în conformitate cu Directivele UE și ale Convenției impactului de mediu în context frontalier. Metodologia EIM este aplicată în RM din 2014, urmând să fie îmbunătățită pentru a asigura o mai bună transparență a procesului de implicare a diverșilor actori interesați și a deciziilor Agenției de Mediu.

Alte subiecte examinate au fost Sistemul instituțional al UE, Parteneriatul Estic al UE, politica de coeziune și contribuția politicilor de inovare la dezvoltarea industrială durabilă, prezentate de către membrii echipei de proiect, conf. univ., dr. Cornelia CRUCERESCU, conf. univ., dr. Rafael CILOCI și conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN. (Detalii link)