LICENȚA 2020. FIEB. PROGRAMUL BUSINESS ȘI ADMINISTRARE

Susținerea cu succes a tezelor de licență la Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM, specialitatea „Business și Administrare” a confirmat nivelul înalt de pregătire a absolvenților, demonstrând cunoștințe și competențe analitice și manageriale avansate.

În perioada 15-17 iunie 2020 studenții programului „Business și administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business și-au susținut tezele de licență prin intermediul platformei Microsoft Teams. Comisia Examenului de Licență a fost constituită din: prof. univ., dr. hab. Nicolae ȚÂU, președintele Comisiei; prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚA; conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management; conf. univ., dr. Alina STRATILA, șef program „Business și administrare”. Iar tezele au fost susținute în limbile română, engleză, rusă. (Detalii link)