FIEB-PANILINO: UN PARTENERIAT PENTRU ELABORAREA TEZELOR DE LICENȚĂ

Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM și SC PANILINO SRL au conceput și realizat cu succes un proiect inedit în cadrul programului de studii „Business și administrare”, având ca prioritate elaborarea tezelor de licență.

Un prim pas pe calea acestei frumoase colaborări a fost răspunsul pozitiv al directorului întreprinderii, Sergiu GUZUN, la invitația conf. univ., dr. Ala OBERȘT de a formula în comun o serie de subiecte stringente pentru întreprindere care să-și găsească reflectare în tezele de licență ale studenților-absolvenți. Astfel, au fost stabilite tematicile de cercetare pentru tezele de licență, care au asigurat o abordare sistemică și complexă a preocupărilor în dezvoltarea întreprinderii. 

În investigarea activității economice a întreprinderii PANILINO au fost implicate patru  studente din grupa academică BA-171, care au continuat practica de elaborare a tezelor în echipă la Departamentul Economie și Management, sub egida conf. univ., dr. Ala OBERȘT. Aceste metode didactice au stimulat dezvoltarea gândirii critice, interacțiunea activă, susținerea reciprocă, atingerea obiectivelor propuse, confirmând efectele practice ale activității în echipă. (Detalii link)