LICENȚA-2020, FIEB: ANALIZA DIAGNOSTICĂ FINANCIARĂ ȘI A FUNCȚIUNII DE PERSONAL

Studentele programului de studii „Business și Administrare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business, Inga ROTARI și Daniela STACI, au avut un parcurs marcat de multiple succese în perioada anilor de studii.

Au dat dovadă de competențe analitice încă din primele semestre la facultate. Primul succes comun l-au înregistrat în cadrul Conferinței Tehnico-Ştiinţifice a Studenților, Masteranzilor şi Doctoranzilor UTM, 2019, la care au prezentat un raport al rezultatelor unui studiu științific. Împreună au câștigat ulterior și votul de încredere al întreprinderii de construcție„5IQ Invest” SRL, care le-a oferit posibilitatea de a-și efectua stagiul de practica economico-tehnologică. Ca urmare a unui studiu detaliat al activității acestei întreprinderi, au identificat principalele domenii de activitate care necesită ajustare, elaborând articole științifice importante și pentru ediția anului 2020 a Conferinței Tehnico-Ştiinţifice a Studenților, Masteranzilor şi Doctoranzilor, UTM. Astfel, și-au asigurat și posibilitatea efectuării stagiului de diplomă la întreprinderea respectivă.

Sub egida conducătorul științific,  conf. univ., dr. Alina STRATILA, au reușit să elaboreze și să susțină cu succes tezele de licență pe baza activității aceleiași întreprinderi  „5AQ INVEST” SRL. Inga ROTARI  și-a propus să efectueze analiza diagnostică a resurselor umane, iar Daniela STACI – analiza diagnostică a situației financiare a întreprinderii respective. (Detalii link)