FIEB-UTM: noi oportunități de colaborare internațională

Administrația Facultății Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei a purtat un dialog constructiv cu domnul profesor Ceslav CIOBANU, Fulbright specialist, Universitatea de Stat din Virginia, SUA (VSU), în vederea amplificării relațiilor de cooperare.

Facultatea Inginerie Economică și Business își propune dezvoltarea unor relații de colaborare cu instituții, universități de prestigiu, fapt ce ar permite valorificarea unor noi oportunități. În această ordine de idei, putem evidenția universitățile americane Suffolk University și Western Washington University, care, datorită suportului prietenului fidel al UTM, Fulbright Specialist Valerie MOCK, au fost inițiate acțiuni concrete în domeniul educațional.

Vizita prof. Ceslav CIOBANU de la Universitatea de Stat Virginia, SUA, contribuie, în cadrul aceluiași proiect Fulbright, la stabilirea unor noi punți de colaborare, de data asta cu Universitatea de Stat din Virginia. În ședința organizată în cadrul FIEB, prof. Ceslav CIOBANU a prezentat istoricul, structura, activitățile VSU, precum și domeniile de interes reciproc. (Detalii link)