Colaborare FIEB-FTA cu suportul Unisim Soft

Perfecționarea procesului educațional poate și trebuie realizat prin colaborare cu stakeholderi- companii private, dar și instituțional, între diferite facultăți, fapt ce ar permite valorificarea maximă a potențialului acestora.

În cadrul Facultății Inginerie Economică și Business mai multe discipline sunt predate prin platforma Oracle, instalată și menținută cu largul suport al partenerului strategic al FIEB – compania Unisim Soft, care creează un cadru favorabil de digitalizare a procesului educațional economic prin consultanță continuă de utilizare a platformei Oracle chiar și în condiții de pandemie. La inițiativa titularului cursului „Evidența contabilă”, lector superior Ludmila TIMOTIN, și responsabilul de lucrări de laborator pe platforma Oracle, lector asistent Lidia SURDU, catedra DEM, FIEB, a fost organizat un ciclu de seminare pentru studenții gr. IMIA-191, Facultatea Tehnologia Alimentelor. Din partea companiei Unisim Soft suportul a fost asigurat de către dna Violeta DRAGNEV. (Detalii link)