Continuitatea activității sindicale la FIEB

Astăzi, 27.11.2019, în cadrul FIEB a avut loc Adunarea Generală a membrilor de Sindicat cu prilejul alegerii Biroului Sindical pentru perioada 2020-2024. Prezența a 71% din numărul total al membrilor a dat dovadă de importanța acestei organizații pentru personalul facultății.

Președintele Biroului sindical a prezentat un raport cuprinzător pe activitățile realizate în mandatul 2015-2019. Întreaga activitate a Biroului a fost apreciată cu calificativul BUN, ceea ce a atestat profesionalismul și devotamentul întregii echipe OBERȘT Ala, TIMOTIN Ludmila și GANGAN Andrei.

În acest context, echipa a primit unanim votul de încredere și a fost realeasă în aceeași componență pentru următorul mandat a anilor 2020-2024.

Atitudinea membrilor față de activitatea Biroului Sindical au dat un imbold pozitiv pentru continuarea efortului deosebit în dezvoltarea unor relaţii sociale propice la FIEB bazate pe:

  • Intensificarea activităţii Biroului Sindical FIEB.
  • Dezvoltarea SPIRITULUI DE ECHIPĂ prin organizarea activităţilor social-culturale.
  • Contribuții la formarea unei CULTURI ORGANIZAȚIONALE SĂNĂTOASE.

Menținerea relațiilor constructive cu administrația FIEB și UTM.