Adunarea generală a membrilor de sindicat FIEB

Pe 27 NOIEMBRIE 2019, în aula 10-211 la ora 14.00 va avea loc
Adunarea Generală a Organizației Sindicale FIEB.

ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea raportului de activitate a Biroului Sindical al FIEB pentru perioada
2015-2019. Raportor: OBERŞT Ala, Preşedinte BS FIEB.
2. Alegerea Preşedintelui și membrilor Biroului Sindical al FIEB pentru perioada
anilor 2020-2025.
3. Alegerea delegaţiilor la Conferinţa Sindicală Universitară din 03.12.2019.

Sunt invitați toți membrii Organizației Sindicale FIEB

ANUNT_BS FIEB_27.11.2019