Vizita la UTM a dlui Ceslav CIOBANU, prof. dr. la Universitatea de Stat din Virginia, SUA

Prof. dr. Ceslav CIOBANU, profesor și coordonator de programe în domeniul economic, președintele Senatului Universității de Stat din Virginia (VSU), SUA, a vizitat recent (9-22 decembrie 2021) Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în cadrul unui proiect internațional Fulbright cu scopul de a dezvolta un Proiect de cooperare între VSU și UTM în baza Centrului de Excelență pentru Cercetare, Inovare și Dezvoltare Economică (CRED).

În cadrul întrevederilor cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și directorul Centrului Universitar ERASMUS+, UTM, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, au fost examinate obiectivele, direcțiile principale, strategiile și, în detalii, Planul de acțiuni în domeniul cooperării celor două instituții. La baza acestui parteneriat strategic stă Acordul General de Cooperare Academică dintre VSU și UTM, semnat de către conducătorii celor două universități, în conformitate cu acordurile încheiate în timpul vizitei rectorului Viorel BOSTAN la Universitatea de Stat din Virginia (2019). Conform Acordului, cooperarea academică internațională va fi implementată prin schimburi de savanți, cercetători, profesori și studenți, cercetări și publicații comune, conferințe și ateliere. (Detalii link)