FIEB – o alegere în spiritul timpului

Dacă aveți trăsături de leader, sunteți creativ şi perspicace, Facultatea Inginerie Economică şi Business este alegerea perfectă! Este una dintre cele mai solicitate facultăți la UTM.

Aceasta reprezintă o îmbinare reușită a studiilor manageriale, economice, tehnice și tehnologice, formând manageri care ar gestiona întreprinderi industriale sau ar iniția ei înșiși o afacere proprie. Asemenea specialiști sunt deosebit de preţuiţi pe piaţa muncii.

Fondată în decembrie 2003, Facultatea Economie și Business pornea la drum cu trei catedre: „Teorie economică şi marketing”, „Economie şi Management în Industrie”, „Economie şi Management în Construcții”. În mai 2004 a fost redenumită în Facultatea Inginerie Economică şi Business, modificându-și denumirile și conținuturile specialităților / programelor de studii, reieșind din condițiile și cerințele pieței: „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Contabilitate”. Însă scopul și spiritul acestei structuri academice a rămas același peste ani:  formarea specialiștilor care să contribuie prin idei și efort practic la dezvoltarea durabilă a economiei și creșterea economică în mediul de afaceri. (Detalii link)