FIEB lansează o nouă promoție de masteranzi în administrarea afacerilor

Pentru masteranzii-absolvenți ai Facultății Inginerie Economică și Business începutul de an se anunță cu rezultate meritorii și noi perspective, susținerea cu succes a tezelor de master încununând o frumoasă etapă în viața și cariera lor profesională.

Cei 11 masteranzi care și-au susținut, ieri, tezele în cadrul programului de master „Administrarea afacerilor”, au abordat probleme actuale privind activitățile economico-financiare ale întreprinderilor, analiza proiectelor de finanțare externă, proiectele investiționale și argumentarea deciziei de investiție, strategii de dezvoltare durabilă prin implementarea obiectivelor de eficiență energetică, utilizarea metodelor moderne de management, perfecționarea activității comerciale la întreprindere, perfecționarea activității de producere în baza managementului de proiect, optimizarea lanțului logistic și asigurarea aprovizionării eficiente etc. Ca rezultat, au fost determinate direcțiile de perfecționare a activității întreprinderilor și elucidate unele soluții implementate deja în cadrul acestora. (Detalii link)