La UTM, studiile despre Uniunea Europeană au o conotație specială. Obiectivul general  rezidă în formarea de competențe privind construirea mecanismului de aliniere a activității întreprinderilor industriale la principiile UE cu scopul asigurării unei dezvoltări industriale durabile.

Cursul de master „Managementul strategic al dezvoltării industriale durabile în contextul integrării europene” din cadrul proiectului Erasmus+ Jean Monnet Module EU4SID, desfășurat în cadrul Facultății Inginerie Economică și Business pentru programele de master „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare”, prima parte a căruia a derulat în toamnă, a fost reluat pe 27 ianuarie 2020. Titularii cursului, Rafael CILOCI și Cornelia CRUCERESCU, vin cu cele mai recente informații și bune practici în domeniu. Efortul are menirea de a facilita înțelegerea valorilor și mecanismelor generale și economice pentru construirea unei societăți europene, rolului Uniunii Europene ca lider în promovarea și implementarea principiilor de dezvoltare durabilă, aspectelor economice, sociale și de mediu, înțelegerea semnificației dezvoltării durabile pentru industrie și care sunt aptitudinile pentru o industrie durabilă, precum și acțiunile întreprinse de R. Moldova în procesul de integrare europeană și dezvoltare durabilă. (Detalii link)