Despre eco-eficiența investițiilor la FIEB

La Facultatea Inginerie Economică și Business din cadrul UTM au devenit frecvente întâlnirile studenților cu reprezentanții întreprinderilor industriale.

La invitația titularei cursului de specialitate „Managementul investițiilor în industrie”, lect. sup., dr. în șt. ec. Ala OBERȘT, studenții programului de studii „Business și administrare” au avut fericita ocazie de a-l cunoaște pe Sergiu GUZUN, directorul fabricii de patiserie PANILINO SRL. Invitatul a împărtășit crâmpeie din  experiența sa de 16 ani în calitate de director și i-a îndemnat pe studenți să-și făurească viitorul profesional acasă, să contribuie la dezvoltarea economiei naționale și să insiste în a fi cei mai buni în domeniile în care urmează să se manifeste. (Detalii link)