Conferința științifică internațională COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Organizatorul:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business

Secțiunile conferinței:
– Economie circulară: realități, provocări, tendințe
– Politici economice moderne. Marketingul secolului XXI.
– Economia digitală: oportunități și riscuri. Inovații și
sustenabilitate.
– Management și Leadership. Finanțe și contabilitate.

Perioada: 20 Noiembrie 2020
Date contact: conference.csd@fieb.utm.md
Locul petrecerii: On-line Platforma Microsoft Teams

Conferinta internationala FIEB – 20.11.2020 – ROM
Conferinta internationala FIEB – 20.11.2020 – ENG