CONFERINȚA ANUALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR. SECȚIA INGINERIE ECONOMICĂ ȘI BUSINESS

Secția „Inginerie economică și business” din cadrul Conferinţei tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor UTM, desfășurată în perioada 24-25 martie 2021, a inclus 35 de prezentări.

Cu lucrări originale s-au prezentat studenții programelor de studii „Business şi administrare”, „Marketing şi logistică”  şi „Contabilitate” de la Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM, precum şi studenţi din universităţi de peste hotare Universitatea Ovidius, Constanța, România şi  Colegiul Berea, KY, SUA.

Foarte activi au fost masteranzii din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei şi Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava, România. (Detalii link)