CONFERINȚA ANUALĂ A STUDENȚILOR, MASTERANZILOR, DOCTORANZILOR. SECȚIA „INGINERIE ECONOMICĂ ȘI BUSINESS”

DUMITRU NICULĂIȚĂ: „EXPERIENȚA ÎNSEAMNĂ SĂ-ȚI DEZVOLȚI MIX-UL DE ATUURI ȘI COMPETENȚE ÎN PERMANENȚĂ”