UTM ȘI ERNST & YOUNG SRL ÎȘI UNESC EFORTURILE ÎN PROMOVAREA EDUCAȚIEI ȘI A DEZVOLTĂRII PROFESIONALE

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) și ERNST & YOUNG SRL (EY) au semnat un Acord de Parteneriat, acesta reprezentând un pas semnificativ în dezvoltarea colaborării între Universitate și companie. Acordul, semnat de către prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, și Alexandru SIPTICA, administratorul EY, marchează un angajament reciproc de a dezvolta relații de cooperare pentru a atinge mai multe obiective în beneficiul studenților și absolvenților UTM, precum și al angajaților EY.

Colaborarea în baza Acordului proaspăt semnat vizează intensificarea comunicării și asigurarea transparenței privind evenimentele academice organizate în beneficiul studenților, absolvenților și angajaților celor două părți. De asemenea, se propune creșterea nivelului de angajabilitate al studenților și absolvenților UTM pe piața muncii, dezvoltarea infrastructurii educaționale a UTM și facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate.

020 1

În acest sens, Universitatea Tehnică a Moldovei se angajează să disemineze informații relevante despre programele de studii, dar și despre stagiile de informare pentru cadrele didactice la EY, să organizeze evenimente comune și să promoveze imaginea EY în cadrul UTM. Pe de altă parte, EY se implică în crearea unei baze informaționale despre companie la UTM, oferind contracte individuale studenților și implicându-se activ în cadrul evenimentelor academice.

Acordul are o durată de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Semnarea acestui Acord reprezintă un pas semnificativ în promovarea educației, dezvoltarea profesională și consolidarea legăturilor între mediul academic și cel de afaceri. Este o inițiativă care aduce beneficii reciproce și contribuie la pregătirea studenților pentru cerințele pieței muncii, subliniind importanța colaborării între universități și companii pentru creșterea competențelor și a angajabilității absolvenților.

Exprimându-și entuziasmul vizavi de activitatea pe care urmează să o desfășoare în comun cu EY, rectorul UTM a subliniat că această colaborare reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea educației și pregătirea studenților pentru cerințele complexe ale pieței muncii:

„Prin semnarea acestui Acord de Parteneriat, ne angajăm să intensificăm relațiile de cooperare și să contribuim la creșterea nivelului de angajabilitate al absolvenților noștri. Este o inițiativă care reflectă angajamentul nostru continuu pentru furnizarea unei educații de calitate și pentru pregătirea studenților noștri pentru provocările actuale ale mediului de afaceri”, a concluzionat rectorul Viorel BOSTAN.

045 2

La rândul său, Alexandru SIPTICA, administrator ERNST & YOUNG SRL, a menționat că este încântat de inițierea colaborării cu Universitatea Tehnică a Moldovei, subliniind că prin acest Acord EY își propune să contribuie la formarea viitoarei generații de profesioniști și să faciliteze trecerea studenților de la mediul academic la cel profesional.

„EY este dedicată dezvoltării comunităților în care activăm și suntem convinși că această colaborare va aduce beneficii atât pentru studenții UTM, cât și pentru EY. Suntem nerăbdători să ne împărtășim experiența acumulată de-a lungul timpului și să sprijinim în mod activ pregătirea studenților pentru cariere de succes în domeniul afacerilor și al consultanței”, a conchis Alexandru SIPTICA.

Optimismul managerilor celor două instituții cu renume în domeniul lor de activitate exprimă angajamentul și entuziasmul ambelor părți în ceea ce privește colaborarea ulterioară în baza acordului semnat. Este evident că atât UTM, cât și EY văd această colaborare ca pe o oportunitate deosebită de a contribui la dezvoltarea educațională și profesională a studenților, consolidând legăturile dintre mediul academic și cel de afaceri.

049 1

044 2

043 1

038 3

027 1

026

024 2

015

009 1