Evenimentul Provocări în Educația Profesională Agribusiness din Republica Moldova – exemplul sistemului e-Agrimba

În data de 02 februarie 2024, în cadrul Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” ediția XXI, a fost organizat de către CCI a RM și Universitatea Tehnică a Moldovei, evenimentul „Provocări în Educația Profesională Agribusiness din Republica Moldova – exemplul sistemului e-Agrimba”.

La eveniment au participat: dna Aurelia LITVIN, expert, prof.univ. UTM – cu discursul ”Impactul învățământului Agrar asupra performanței sectorului agroalimentar din Republica Moldova”; dul Andrei ZBANCĂ, expert, conf.univ. UTM – cu discursul ”Sporirea competitivității produselor și integrarea lor în lanțurile valorice” și dna Svetlana GANGAN, expert, conf.univ. UTM – cu discursul ”Promovarea produselor si serviciilor agricole prin strategii și tehnologii online”.  

De menționat că, în cadrul evenimentului dat, a fost prezentat Programul de studiu MBA ”Management în agrobusiness” realizat în cadrul Proiectului 2022-1-PL01-KA220-HED-000086080 ”Electronic Pan-European Learning System for Sustainable Agribusiness MBA Education (e-AgriMBA) și implementat în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. La eveniment au participat studenții din cadrul diferitor instituții de învățământ superior din Republica Moldova și antreprenori.

Studenții Facultății Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei (FIEB-UTM) s-au întors entuazmați și cu idei noi după participarea la evenimentul „Provocări și Perspective în Educația Profesională Agribusiness: exemplu sistemului e-Agrimba”! ”A fost o oportunitate fantastică să ne alăturăm discuțiilor împreună cu experții din domeniu.” – au menționat ei.

Au avut oportunitatea să asculte discursurile captivante ale specialiștilor din mai multe domenii și să cunoască soluțiile inovatoare propuse de proiectul e-Agrimba,  pentru îmbunătățirea educației în agribusiness.

Sunt recunoscători pentru această experiență și motivați să aplice cunoștințele și ideile dobândite, în dezvoltarea sectorului agroindustrial din Republica Moldova.