FIEB-ISM: CAMPANIA DE INFORMARE EDUCAȚIE ÎN STANDARDIZARE

În contextul colaborării dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Standardizare din Moldova, studenții Facultății Inginerie Economică și Business, ciclul II Master au participat la campania de informare „Educație în standardizare”.

În data de 19 octombrie 2020 studenții Facultății Inginerie Economică și Business, ciclul II Master, programele „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare” au participat la campania de informare „Educație în standardizare” organizată în regim online prin intermediul platformei Microsoft Teams în cadrul cursului „Sisteme de management al calității” (titularul cursului: conf. univ., dr. Iuliu ȚURCAN). (Detalii link)