FIEB & INCE: DEZVOLTAREA MECANISMULUI DE FORMARE A ECONOMIEI CIRCULARE ÎN RM

Facultatea Inginerie Economică și Business (FIEB) din cadrul UTM și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) colaborează fructuos în cadrul proiectului „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, care constituie un domeniu de cercetare de importanță strategică pentru R. Moldova.

Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unui model național al economiei circulare, care se va baza pe un exercițiu complex ce pornește de la analiza principalilor piloni ai economiei circulare (utilizarea eficientă a resurselor și managementul deșeurilor, interacțiunea subiecților interesați, cererea și comportamentul consumatorului etc.) și continuă cu identificarea principalelor instrumente inovaționale, care vor permite reducerea decalajului de cunoștințe existent în ceea ce privește mecanismul de formare a economiei circulare. (Detalii link)