Conferința științifică internațională COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Organizatorul:  Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business

Secțiunile conferinței:
– Inovații și sustenabilitate
– Economia digitală: oportunități și riscuri
– Politici economice moderne
– Cooperare transfrontalieră
– Management și Leadership
– Marketingul secolului XXI
– Finanțe și contabilitate

Perioada: 20 Noiembrie 2020
Date contact: conference.csd@fieb.utm.md
Locul petrecerii: On-line Platforma Microsoft Teams
Conferinta internationala FIEB – 20.11.2020 ROM
Conferinta internationala FIEB – 20.11.2020 ENG